1. jalaväerügemendi rinnamärk

Rinnamärk kujutab väljasirutatud tiibadega vasakule pööratud peaga kotkast, kes hoiab rinna ees kilpi. Kilbi alumine osa on must, sest selline on kallis Eesti pind. Märgi ülemine, sinine osa sümboliseerib taevast, milles särab vabadusepäike. Kotka paremal tiival on daatum 25. IV ja vasakul aastaarv 1917. Sel kuupäeval jõudis Tallinna esimene salk Eesti sõjamehi rahvusväeosa – 1. Eesti polgu, hilisema 1. jalaväe-rügemendi formeerimiseks. Märgil tähistavad tähed “J.R” jalaväe rügementi ja “E.P” Eesti polku. Üleval keskel paikneb rügemendi number “1”, mis oli kuni 1934. aastani hõbedane ja hiljem, kooskõlas 1934. aasta 21. septembri statuudiga, kuldne. Rinnamärk sümboliseerib Eesti rahva võimsate poegade kotka väledust, julgust ja ennastsalgavat vaprust.