Pioneeripataljoni rinnamärgid

1920. aastate teisel poolel ja 1930. aastate algul kasutusel olnud Pioneeripataljoni rinnamärgid. Võimalik, et allohvitseridel oli väiksem märk, ohvitseridel suurem.

 

 

 
 

17. juulil 1934. aastal kinnitatud põhikirjaga võeti kasutusele uus Pioneeripataljoni rinnamärk. Kuigi rinnamärgi statuudi järgi peavad kilbi servad ja kilbil olev P-täht olema kuldset värvi, esineb ka märke, millel eelnimetatud on hõbedased.
Rinnamärk sümboliseerib pioneeripataljoni ühtekuuluvust ja kindlat tahet kaitsta kodumaad (mõõga ja kilbiga lõvi kindluse ees) vaenlase vastu sama eneseohverdavalt ja üksmeelselt (märki ümbritsev pärg), nagu seda tegi väeosa eelkäija – Vabadussõja-aegne insenerpataljon, mis asutati 15. XII 1917.