Kaitseliidu Lääne maleva rinnamärk

Märk kinnitati 20. juulil 1937, kuid hiljem tühistati ja kasutusele ei võetudki. Sellest võib leiduda vaid üksikuid näidiseksemplare.

 

 

 
 

Märk kinnitati 25. septembril 1937.

 
 

 
 

Rinnamärk kujutab endast hõbedast rombi, millel asetseb mõõk ja sellel omakorda Lääne maleva embleem – kõrgel kaldal paiknev valge tuletorn, millest lähtuvad hõbedavärvilised valguskiired.
Märgi idee: nagu seisab kindlalt ja püsivalt tuletorn ning juhatab laevadele teed, nii on valvel Läänemaa malevlane selle nimel, et ei kustuks isamaa armastuse loit ega pääseks pimeduses võidule vaenulised jõud. Valged lained tähistavad merd – loodusjõudu, millega Läänemaa randlased on harjunud võitlema juba maast madalast. Must värv sümboliseerib maad ja mõõk vahendit, millega sõjamees kaitseb isamaad.