Kaitseliidu Järva maleva rinnamärk

Rinnamärk kujutab endast risti, mille keskmesse on paigutatud Järva maleva embleem, Paide ajalooline vallitorn, kus aastal 1343 hoiti kinni ja hukati eestlaste kuningad Vootele, Murdja, Hundipea ja Meeme koos kolme sõjasulasega. Märgil olevad lained viitavad siinsele järvederohkusele, millest ka maakonna nimetus – Järvamaa. Tähed “JM” tähendavad Järva malevat. Märk on Järvamaa kaitseliitlaste ühtekuuluvuse ja üksmeele sümboliks ning peaks kõikidele kandjatele meelde tuletama Murdja viimaseid sõnu: “Sinu eest, Eesti vabadus…”