15. jaanuaril 1920 kuulutas sõjaministeerium välja konkursi Vabadussõja mälestusmedali kavandi väljatöötamiseks. Mälestusmedal pidi endast kujutama rinnal kantavat lindiga medalit ning oli mõeldud nii rindel võidelnutele kui rinnet tagalast toetanutele. Konkursi käigus seda tingimust muudeti ning medal pidi eristama Vabadusõjast osavõtnut ja sõjas põrutada või haavata saanut. Seega oli mõeldud medal kahejärgulisena. Kui algselt pidi medal erinema kas värvis või lindikompositsioonis, siis hiljem lisati haavatasaanu lindile lehv ning mälestusmedali üldkuju säilis mõlemal juhul ühesugune.
Kavandite komisjoni kuulusid kunstnikud Ants Laikmaa ja Nikolai Triik ning sõjaministeeriumi esindajana insenerkapten Perna. Kolme parema kavandi autorile olid määratud rahalised auhinnad – vastavalt 2500, 2000 ja 1500 marka. Konkursi võitis ka skulptorina tuntud August Timus. Muide, järgmisel aastal sai August Timus Eesti riigivapi kavandivõistlusel teise koha, pakkudes vapi põhielemendiks stiililt sellist kotkast, millest hiljem kujunes Kaitseliidu embleem.

 
     
 

Haavata ja põrutada saanute mälestusmedali lindi alaosas paikneb 15 mm laiune lindi värvides põiklehv.