Eesti Aeroklubi

26. juulil 1937. aastal kinnitas teedeminister aeroklubi põhikirja ning sama aasta 7. septembril peeti Eesti Aeroklubi asutamiskoosolek. Eesti Aeroklubi eesmärgiks oli lendurite ja lennuhuviliste koondamine ning liikmete tutvustamine lennuspordi ja -tehnika uusimate saavutustega. Klubis olid mootor-, purilennu ja noorte sektsioon, kus tegeleti mudellennundusega.

 

Mootorlennu sektsiooni märgid

 
 

 

 
 
Purilenduri klassimärgid
 
     
         
  A klass   B klass  
         
       
         
   

C klass

   
 
Mudellenduri märk