Sõjaväe Majandusühisus

Sõjaväe Majandusühisus asutati 1920. aastal. Ühisuse eesmärgiks oli muretseda oma liikmetele võimalikult odava hinnaga vormiriietust, varustust, relvastust, esmatarbe- ja majapidamiskaupu. Liikmeteks võisid olla kõik tegev- ja reservsõjaväelased, sõjaväeasutustes teenivad eraisikud ning sõjaväe ettevõtted, väeosade poed ja ohvitseride kogud.